Basic information in English

Välkommen till Nationerna vid LiU 2016!

Här finns information om Nationerna och KuratorsKollegiet vid Linköpings Universitet (LiU). Använd menyraden längst upp för att navigera till de olika sidorna:

Men vad är då nationer för något?

Nationstanken

I studentvärlden är nationer sociala föreningar uppdelade efter landskap eller andra geografiska områden. Tanken är att samla studenter efter ursprung eller hemort, oberoende av utbildning. Att träffa annat folk än dina studiekompisar, folk som kanske talar samma dialekt, har bott i samma stad, eller hejar på samma sportlag från ”hembygden”.

Det finns inga krav på anknytning till nationens upptagningsområde för att bli medlem eller gå på aktiviteter. Varje nation har sina egna traditioner, och vi fixar fester och pubar, sport- och kulturaktiviteter, resor till hembygden eller till vännationer m.m.

Vi är inte sektioner!

Nationerna vid LiU satsar på lite mindre och annorlunda evenemang än t.ex. kravaller eller jättefester. Sittningarna är mer intima men följer alla vanliga studenttraditioner. Nationerna erbjuder ofta ett annat slags studentliv än sektionerna, just därför att vi vänder oss till alla utbildningar och fakulteter. Häng på oss och upptäck det!

Nationsliv i Norden

Nationer finns idag främst vid universiteten i Uppsala, Lund, Linköping, Umeå och Helsingfors. I Uppsala och Lund ingick man fram till 2010 i kårobligatoriet, dvs. alla studenter behövde då vara medlem i en nation. Därför har de flesta nationer där flera tusen medlemmar, ett stort nationshus, bostäder, stipendier m.m. Många nationer har funnits ända sedan slutet av 1600-talet! Även i Helsingfors går nationernas rötter hundratals år tillbaka, och de har egna hus eller andra lokaler. I alla dessa städer dominerar nationerna studentlivet.

I Linköping och Umeå är nationerna färre, mindre och yngre. Inget obligatorium eller annat officiellt stöd har funnits, och sektionslivet är starkare här. Därför går nationslivet i vågor, och när det var som mest aktivt startade vi Nationernas Hus (se nedan).

Många nationer har vännationer i de andra städerna, och att besöka varandra med ”stipendiater” till fester och andra evenemang är något som är väldigt uppskattat av de aktiva. Som aktiv i en nation har du möjlighet att bli “stippe”, vilket ofta innebär att man får gå gratis på evenemanget!

Nationernas Hus (NH)

I både Linköping och Umeå finns ett Nationernas Hus (NH). Dessa hus startades av nationerna när vi var som mest aktiva i slutet av 1990-talet, men har sedan förändrats med tiden. I Linköping är det numera Kårservice som driver NH, som ligger på Ågatan precis nedanför Domkyrkan. Nationernas roll på NH är idag mycket begränsad, och till höstterminen 2015 bytte NH namn till “Kollektivet”.